Tiến độ thi công Sun Grand City Thụy Khuê tháng 8/2018

Tính đến đầu tháng 8/2018, tổ hợp dự án Sun Grand City Thụy Khuê (Sun Group Thụy Khuê) đã hoàn thành tất cả các hạng mục hoàn thiện và đã bàn giao căn hộ cho khách hàng. Tiện ích cảnh quan cây xanh bên ngoài dự án đã được hoàn thiện, các tầng thương mại hiện đang được các đơn vị thương mại thi công hoàn thiện.
Tiến độ thi công Sun Grand City Thụy Khuê tháng 8/2018


TIẾN ĐỘ THI CÔNG SUN GRAND CITY THỤY KHUÊ THÁNG 8/2018


Tiến độ thi công Sun Grand City Thụy Khuê tháng 8/2018
Tiến độ thi công Sun Grand City Thụy Khuê tháng 8/2018

Tiến độ thi công Sun Grand City Thụy Khuê tháng 8/2018
Tiến độ thi công Sun Grand City Thụy Khuê tháng 8/2018

Tiến độ thi công Sun Grand City Thụy Khuê tháng 8/2018
Tiến độ thi công Sun Grand City Thụy Khuê tháng 8/2018